Menu Icon

Transit Bipartisyon (Diyabet Cerrahisi) Nedir?

Günümüz yaşantısında glisemik indeksi yüksek gıdaların tüketimi artmış bulunmaktadır. Bunun neticesinde, şeker hastalığına sebep olan ve bağırsakların ilk kısmından salgılanan bazı hormonların salınımının artması, diğer yandan bağırsağın son kısmından salgılanan ve şeker hastalığını engelleyen hormonların salınımının azalması söz konusu olmaktadır. Transit Bipartisyon ameliyatı şeker hastalığına yol açan bu hormonal dengesizliği engellemek için uygulanan bir metabolik cerrahidir.

Transit Bipartisyon Nasıl Yapılır?

Ameliyatın ilk aşamasında tüp mide oluşturulur. 2. aşamada ilk önce ince bağırsakların alttan 80’inci santimi işaretlenir, sonrasında 260’ıncı santim işaretlenir. İnce bağırsaklar 260’ıncı santimden ayrılır. Ayrılan alt parça tüpleştirilmiş olan mideye bağlanır. Üst parça ise 80’inci santimdeki ince bağırsağa bağlanır. Tüketilen besinlerin ⅓’ ü normal yoldan geçmeye devam eder ve ⅔’ ü mideye bağlanan ince bağırsak kısmından geçmektedir.

Transit Bipartisyon Öncesi

Öncelikle derinlemesine ve detaylı tetkiklerle hastanın bu ameliyata uygunluğu tespit edilmelidir. Ameliyat öncesinde psikiyatri, göğüs hastalıkları, kalp hastalıkları, gastroenteroloji konsültasyonları ve solunum fonksiyon testleri, ekokardiyografi, efor testi, üst endoskopisi ve üst abdominal ultrasonografi gibi tetkikler yapılmaktadır. Transit bipartisyon ameliyatından 48 saat önce, kan şekeri düzenlenmesi için hastaneye yatılması gerekebilmektedir.

Transit Bipartisyon Sonrası

Ameliyat sonrasında hastanın iştahında azalma görülür. Bunun sebebi midenin küçültülmüş olmasıdır. Ayrıca emilim düzenlenmesine bağlı olarak kandaki şeker miktarı az, insülin miktarı ise fazladır. Ameliyat sonrasında yaklaşık 6-7 hafta süren ve sıvı/püre/katı olarak üç aşamadan oluşan özel bir diyet programı uygulanır.

Transit Bipartisyon’un Riskleri

Her ameliyatta olduğu gibi bu yöntemde de genel ameliyat riskleri söz konusudur. Ancak yöntemin özelinde bakıldığında ciddi riskler içermez. Hastanın yaşam ve beslenme tarzına göre değişse de, 5-8 sene sonrasında kilo alımına meyil görülebilir. Tüm olguların yaklaşık binde ikisinde ise ameliyat sırasında ölüm gerçekleşmektedir.

Transit Bipartisyon’un Avantajları

En uygun adaylara uygulandığında transit bipartisyon ameliyatının avantajları şöyledir:

  • 6-8 ay boyunca vitamin ve mineral eksikliğine dair sorunlar devam etmekte, ancak 8 aylık dönem sonrasında düzenli vitamin ya da mineral takviyesi alınmasına gerek kalmamaktadır.
  • Mide dışında sindirim sisteminin hiçbir kısmı atıl hale getirilmemektedir.
  • Kandaki hemoglobin değerleri, diğer sindirim sistemi ameliyatlarının ardından artarken, transit bipartisyon ameliyatından sonra normale yakın seyretmektedir.
  • Kapalı ameliyat yönteminin uygulanması ve minimal cerrahi kesilerle yapılıyor olması sayesinde iyileşme ve hastanede kalış süresi kısadır.

Kimler Transit Bipartisyon Ameliyatı Olabilir?

Bu konuda belirlenmiş olan genel şartların yanı sıra, hasta özelinde belirlenen çeşitli sağlık koşulları da söz konusudur. Transit Bipartisyon ameliyatı için uygunluk durumu, ancak detaylı bir tıbbi muayenenin ardından belirlenebilmektedir. Genel olarak aranan şartlar ise aşağıdaki gibidir:

  • Öncelikle, Transit bipartisyon ameliyatının uygulanacağı hastanın, diğer tüm ameliyatsız yöntemleri içtenlikle ve ciddiyetle denemiş olmasına rağmen sonucun başarısız olmuş olması gerekmektedir.
  • Transit bipartisyon operasyonu sadece tip 2 diyabet hastalarına uygulanabilir.
  • Tip 2 diyabet hastalarının insülin üretebilme kapasiteleri yani rezervleri yeterli olmalıdır.
  • Hastaların beden kitle indeksleri 20-30 arasında olmalıdır.
  • Diyabet hastalığına ilave olarak diğer metabolizma sorunları söz konusu olduğunda ameliyat için uygunluk azalır.

Transit Bipartisyon Kimlere Uygun Değildir?

Yukarıda belirtilmiş olan şartları taşımayan veya herhangi başka bir tıbbi engeli tespit edilen kişiler için transit bipartisyon ameliyatı uygun değildir.

Transit Bipartisyon Başarı Oranı Nedir?

Transit bipartisyon ameliyatının ardından, diyabet ve buna bağlı metabolizma sorunlarında gerileme görülmektedir. Hastaların yüzde doksan beşinde bir yıllık süre zarfında tüm bu sorunlar tamamıyla iyileşebilmektedir.

Daha Fazla Bilgi Al